Tìm thấy 13 kết quả với từ khóa “

ABE

CBAM - WESGO đồng hành tuyển sinh chương trình ABE - UK

CBAM - WESGO đồng hành tuyển sinh chương trình ABE - UK

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm thực hiện mục tiêu có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020, ngày 12/12/2016, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) vừa ký kết hợp tác với Wesgo độc quyền đào tạo chương trình ABE-UK tại Việt Nam.