30/4 - VTC News
Tìm thấy 82 kết quả với từ khóa “

30/4

Kho tư liệu vô giá ngày 30/4 lịch sử được bảo vệ thế nào?

Kho tư liệu vô giá ngày 30/4 lịch sử được bảo vệ thế nào?

Việc chiếm giữ ba cơ quan quan trọng nhất của Cảnh sát chế độ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) gần như không có tiếng súng, quan trọng nhất là tất cả khối tài liệu, hồ sơ mật đồ sộ vô cùng giá trị tại ba cơ quan này đều được lực lượng An ninh T4 tiếp quản, bảo vệ gần như nguyên vẹn.