Tìm thấy 41 kết quả với từ khóa “

23 tháng Chạp

Ông Công ông Táo là ai?

Ông Công ông Táo là ai?

Người Việt Nam ai cũng biết phải cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, nhưng có lẽ nhiều người vẫn mù mờ khi được hỏi vậy ông Công ông Táo là ai.