21 nhóm vi chất

Sữa học đường phải đảm bảo 21 vi chất dưới đây

15:05 05/12/2019

Theo quy định của Bộ Y tế, sữa tươi dùng trong chương trình sữa học đường phải đủ hàm lượng 21 vi chất dinh dưỡng.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng