130 năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề 130 năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng trên VTC News

Chủ tịch nước: Nguyện phấn đấu thực hiện mong muốn của Bác Hồ, Bác Tôn

Chủ tịch nước: Nguyện phấn đấu thực hiện mong muốn của Bác Hồ, Bác Tôn

"Chúng ta nguyện tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công mong muốn của Bác Hồ và Bác Tôn kính yêu".
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng 

Sinh thời, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một chiến sỹ cách mạng dân tộc và chiến sỹ cách mạng thế giới, là người bạn chiến đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Hơn 60 năm hoạt động, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời.