Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất

Chính trịThứ Tư, 06/01/2021 12:05:00 +07:00
(VTC News) -

Tiểu ban Nhân sự sẽ làm việc thường xuyên, liên tục để tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp.

Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội diễn ra phiên họp thứ Nhất, Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban nhân sự chủ trì phiên họp. Số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 đã được Quốc hội thông qua là 500 đại biểu.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Tiểu ban Nhân sự sẽ làm việc thường xuyên, liên tục để tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến vào ngày 23/5/2021.

Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất - 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất, Tiểu ban Nhân sự sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để lựa chọn, giới thiệu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; cơ cấu phù hợp về ngành nghề, giới tính, dân tộc, các tầng lớp nhân dân.

Sau khi thảo luận, thống nhất, Tiểu ban Nhân sự sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sắp tới.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử, các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Những nội dung của phiên họp thứ nhất sẽ được trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tới. Sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tiểu ban Nhân sự sẽ triển khai tiếp việc lập hồ sơ, giới thiệu người  ứng cử, trách nhiệm công việc cụ thể của các địa phương.

Nghị quyết số 08 ngày 23/8/2020 của Hội đồng bầu cử Quốc gia đã thành lập Tiểu ban Nhân sự gồm 8 thành viên, Trưởng Tiểu ban là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia; ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực; ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Tiểu ban và các ủy viên.

Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ, người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia giao.

Xuân Trường
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp