Tiết lộ bất ngờ: Bạn đi bộ được bao nhiêu bước trong cả cuộc đời?

Giả sử bạn thọ 80 tuổi thì số bước đi trong cả cuộc đời là hơn 216 triệu, tương đương 5 lần vòng quanh trái đất trên đường xích đạo.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng