Tiếp tục sự thật sốc: Thực phẩm bẩn đổ vào trường cho học sinh ăn?

Phụ huynh học sinh phát hiện không chỉ thực phẩm trong tủ lạnh thối rữa mà thực phẩm trên xe chở cung cấp cho trường học cũng thối rứa, có giòi.

ANTV

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng