Tiền gửi rút trước hạn bị áp mức lãi suất thấp nhất

(VTC News) – Các tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tai các tổ chức tín dụng sẽ phải chịu mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất tại tổ chức tín dụng đó.

Đây là nội dung trong Thông tư số 04/2011/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành ngày 10/3.

Thông tư quy định, trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ  áp dụng lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo từng đồng tiền.

Mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn này là thấp nhất tại thời điểm tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn.

Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định tại Khoản 13 Điều 14 Luật Các tổ chức tín dụng.

 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định: các tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại các điểm huy động vốn (Hội sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm). Các thỏa thuận lãi suất tiền gửi trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, các bên tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến hạn trả; hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định tại thông tư này.


Cũng trong ngày hôm nay (10/3), NHNN đã ban hành Thông tư 05/2011/TT-NHNN quy định về việc thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Theo đó, các tổ chức tín dụng không được thu các loại phí liên quan đến các khoản cho vay đối với khách hàng bao gồm: Phí trả trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn và phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Phí thu xếp để thực hiện ký kết hợp đồng tài trợ theo phương thức cho vay hợp vốn giữa các tổ chức tín dụng tham gia cho vay hợp vốn với khách theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay đồng tài trợ của tổ chức tín dụng.

Các loại phí được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cho vay.
Thu Hiền

» Lãi suất tái cấp vốn tăng lên 12%
» Kỷ luật 2 ngân hàng vượt rào lãi suất
» Sẽ xử nghiêm ngân hàng “vượt rào” lãi suất
» Lãi suất huy động VND không vượt quá 14%/năm
» Ngân hàng nâng lãi suất huy động lên 17% bị “sờ gáy"Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN