Tiệm giặt đồ... đầu năm mới

(VTC News) - Trong một hiệu giặt đồ đầu năm mới, đúng là không biết tả bằng gì?

 

Tứ Ba
(funzybee)
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN