Thuyết trình về xung đột Biển Đông tại Áo

VideoChủ Nhật, 15/06/2014 07:28:00 +07:00

(VTC News) - Một buổi thuyết trình ở Áo về xung đột tại Biển Đông đã trình bày nghiên cứu chi tiết về lịch sử, các biến cố cũng như tham vọng của TQ tại đây.

(VTC News) - Một buổi thuyết trình ở Áo về xung đột tại Biển Đông đã trình bày nghiên cứu chi tiết về lịch sử, các biến cố cũng như tham vọng của TQ tại đây.

Xem Clip:
VTV1

Kim Nhâm

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn