• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Thủy quái gớm ghiếc ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

Con vật kỳ quái bị bắt lên từ dưới nước

Con vật kỳ quái bị bắt lên từ dưới nước

Nó có lớp vỏ cứng màu đen và vàng

Nó có lớp vỏ cứng màu đen và vàng

Thân hình gớm ghiếc của con vật kỳ quái

Thân hình gớm ghiếc của con vật kỳ quái

Con vật có phần đuôi khá dài nhưng vẫn chưa thể xác định thuộc loài nào

Con vật có phần đuôi khá dài nhưng vẫn chưa thể xác định thuộc loài nào

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất