Thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy, dân nô nức đưa trẻ em ra tắm bất chấp nguy hiểm

(VTC News) - Đập thủy điện Hòa bình đang xả cửa đáy, người dân thành phố Hòa Bình nô nức đưa trẻ em ra tắm 2 bên đập bất chấp nguy hiểm.

Lê Hòa

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO