Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Thường vụ Quốc hội thảo luận thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV

(VTC News) – Trong phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội.

Sáng 14/1, Ủy ban Thường vụ Quốc đã khai mạc Phiên họp thứ 44 với nhiều nội dung quan trọng.
hủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp              (Ảnh: VPQH)

hủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp (Ảnh: VPQH)


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến dự án Luật tiếp cận thông tin; dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua Nghị quyết về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV.

Ngoài ra, thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Việc bầu cử là của toàn dân, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân của nước, do vậy, mọi thông tin được thảo luận, cho ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử liên quan đến công tác bầu cử đều phải đến được với người dân.

Video: Chặt 6.700 cây xanh phải xin ý kiến Quốc hội


Bên cạnh đó, theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương; dự thảo Nghị quyết quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Minh Đức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN