Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về tình hình biển Đông

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp thứ 33 diễn ra từ 20 - 26/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có buổi họp riêng để nghe báo cáo về tình hình biển Đông, tình hình an ninh, trật tự trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Mỗi tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp một phiên. 

Mỗi tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp một phiên. 


Bên cạnh xem xét việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ tám, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng dân sự.


Một số dự án luật mới cũng sẽ được xem xét là dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Khiếu nại; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Đo lường...
        
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét đề nghị của Chính phủ về việc ký và phê chuẩn Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế và một số đề xuất khác của Chính phủ.

Một nội dung quan trọng tại phiên họp này là xem xét dự thảo báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tình hình tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Tại kỳ họp thứ tư vào cuối năm 2008, Quốc hội khóa 12 đã thông qua nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Việc thí điểm này nhằm tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả của hệ thống hành chính, đề cao vai trò cũng như làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền.

Ngày 16/1/2009 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về danh sách các huyện, quận, phường của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân.

Theo đó, có 67 huyện, 32 quận và 483 phường của 7 tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Trị, Phú Yên, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu và ba thành phố: Tp.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng sẽ thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân từ ngày 1/4/2009.

Tại Hội nghị tổng kết bước 1 sau một năm rưỡi triển khai vừa được tổ chức tại Hà Nội, đại diện nhiều địa phương đã ủng hộ việc thực hiện không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, mở rộng đến cấp xã và sớm sửa đổi các quy định tại Hiến pháp và Luật tổ chức UBND, hội đồng nhân dân.

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ có báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, trình lên Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ tám vào tháng 10 năm nay.

Theo VnEconomy

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN