Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Bảo vệ chủ quyền, quyết không nhân nhượng và phải có đối sách phù hợp'

Thời sựThứ Năm, 31/10/2019 10:09:00 +07:00

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định bảo vệ chủ quyền đất nước phải kế thừa truyền thống giữ nước của cha ông theo tinh thần dĩ bất biến, ứng vạn biến.

Quốc hội hôm nay (31/10) bước sang ngày thứ 2 thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020. 

Đầu giờ phiên làm việc sáng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa có những chia sẻ đáng chú ý về vấn đề Biển Đông và công tác bảo vệ chủ quyền.

nguen trong nghia

Đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa.  

Ông Nghĩa khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn quan tâm, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo. Các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối, quan điểm, đối sách của Đảng. Đó là kiên quyết, kiên trì, bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời giữ được môi trường hoà bình, an ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội để phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa qua trong dư luận có hiến kế này, cách khác. Ông cho biết Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe ý kiến chính đáng, tâm huyết của nhân dân, đồng thời kiên trì kế thừa truyền thống, văn hóa giữ nước của cha ông. 

"Chúng ta kiên quyết, kiên trì theo tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến". Như Thủ tướng đã nói, những vấn đề độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là chúng ta quyết không nhân nhượng. Chúng ta phải có đối sách phù hợp. Đường lối quan điểm đó là đúng đắn", ông nhấn mạnh. 

Vị Thượng tướng cho biết khi đất nước chưa có độc lập, khát vọng lớn nhất là giành độc lập, tự do cho đất nước. Ngày nay, khát vọng lớn nhất là giữ lấy độc lập, chủ quyền và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

"Khát vọng đó là niềm tương đồng để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khát vọng đó đang đứng trước thời cơ lớn song đó cũng là quá trình liên tục, lâu dài, vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, gian khổ. Một trong những thách thức đó chính là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúng ta phải đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tổng thể các mối quan hệ của sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phải kế thừa truyền thống, văn hoá giữ nước của cha ông, của Bác Hồ và nâng cao lên tầm cao mới.

Chúng ta kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Trong từng tình huống cụ thể, chúng ta phải có sách lược phù hợp. Phải khẳng định tính đúng đắn, tính chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của đất nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế. Chúng ta phải sử dụng tổng hợp và gắn kết thế trận chặt chẽ giữa các lĩnh vực, kể cả chính trị, ngoại giao, lịch sử pháp lý", ông nói. 

Về vấn đề quản lý Internet, mạng xã hội hiện nay, ông Nghĩa đề nghị phải tập trung vào các vấn đề làm rõ, tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản vi phạm pháp luật về bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng và tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống chính trị và nhân dân để nhân dân hiểu vai trò của tích cực, xu hướng của mạng xã hội; rà soát lại các giải pháp chủ động ngăn ngừa, đấu tranh kịp thời; tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội khi không gian mạng ngày càng phát triển.

Song Hy
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !