• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại tướng của Campuchia

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đón Đại tướng Niêm Phát, Quốc vụ khanh Campuchia tại trụ sở Bộ Quốc phòng sáng 14/9

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đón Đại tướng Niêm Phát, Quốc vụ khanh Campuchia tại trụ sở Bộ Quốc phòng sáng 14/9

Chuyến thăm của Đại tướng Niêm Phát từ 13-17/9

Chuyến thăm của Đại tướng Niêm Phát từ 13-17/9

Lễ chào cờ hai nước

Lễ chào cờ hai nước

Hai tướng cùng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Hai tướng cùng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Hai tướng cùng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Hai tướng cùng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Niêm Phát, Quốc vụ khanh Campuchia

Đại tướng Niêm Phát, Quốc vụ khanh Campuchia

Sau lễ chào cờ, 2 đoàn tổ chức hội đàm

Sau lễ chào cờ, 2 đoàn tổ chức hội đàm

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm cùng Đại tướng Niêm Phát

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm cùng Đại tướng Niêm Phát

Sau hội đàm với Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Niêm Phát gặp và chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh

Sau hội đàm với Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Niêm Phát gặp và chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đại tướng Niêm Phát (Tùng Đinh/Thực hiện)

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Đại tướng Niêm Phát (Tùng Đinh/Thực hiện)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất