Tổng cục thuế

Thuế nhập khẩu phôi thép 'chốt' ở mức 9%

Theo đó, đối với các lô hàng đã được thông quan trước khi có công văn 13734/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2014 đã kê khai theo mã số 7207.19.00 và nộp thuế theo mức thuế nhập khẩu  là 5% thì thực hiện ấn định để thu đủ thuế theo mã số 7201.11.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 9%.

Thue nhap khau phoi thep 'chot' o muc 9% hinh anh 1

 

Đối với các lô hàng đã đăng ký với cơ quan Hải quan sau ngày có công văn 13734, trường hợp hàng hóa nhập khẩu có kết quả phân tích phân loại thuộc mã số HS nào thì việc tính thuế nhập khẩu phải căn cứ theo mức thuế suất quy định cho mã số HS đó tại Biểu thuế nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Cụ thể, các tờ khai hải quan đã đăng ký với cơ quan Hải quan sau ngày 12/11/2014, doanh nghiệp đã kê khai vào mã số 7207.19.00 và đã nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%, có kết quả phân tích phân loại là phôi thép thuộc mã số 7201.11.00, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 9%... thì thực hiện ấn định thuế để thu đủ thuế theo thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 9%.

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN