• Zalo

Thúc đẩy và bảo đảm quyền con người là bản chất của chế độ Xã hội Chủ nghĩa

Tin nhanh 24h Thứ Sáu, 18/12/2020 10:33:00 +07:00
(VTC News) -

Việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người là bản chất của chế độ XHCN, là mục tiêu, động lực của sự phát triển, đồng thời cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của quốc gia.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đến việc bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của mọi người dân, phát triển toàn diện mọi năng lực vốn có của mỗi cá nhân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người nói chung trước hết là bản chất của chế độ Xã hội Chủ nghĩa, là mục tiêu, động lực của sự phát triển, đồng thời cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của quốc gia.

Hiện nay trong thời đại công nghệ số, đất nước luôn tiềm ẩn và hiện hữu những âm mưu và ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo nhằm can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài “dân tộc”, “tôn giáo”, “nhân quyền”, “dân chủ” đối với nước ta nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng cách kích động chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan.

Cách thức mà các thế lực thù địch tác động vào đội ngũ lãnh đạo trung, cao cấp của hệ thống chính trị, tầng lớp trí thức, thanh niên, sinh viên, giới trẻ, bộ phận nông dân bị thu hồi đất, công nhân bị mất việc, hay một số phần tử bất mãn với chế độ.

Họ tìm cách gắn vấn đề viện trợ, hợp tác kinh tế với các điều kiện về dân chủ, nhân quyền trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam; đòi nước ta phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, cải cách chính trị, cải cách dân chủ, pháp luật theo kiểu phương Tây.

Thông qua các buổi điều trần, họp báo, hội thảo của Quốc hội Mỹ, các nước châu Âu để gây sức ép buộc Việt Nam phải có những “tiến bộ cụ thể về nhân quyền, tôn giáo”. Thông qua các diễn đàn công khai như hội thảo, hội nghị khoa học, những buổi tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan chức năng của Việt Nam, họ yêu cầu ta phải đưa ra các lộ trình thực hiện các điều ước quốc tế về dân chủ, nhân quyền, thành lập Tòa án Hiến pháp ở nước ta.

Họ còn gửi thư, bản kiến nghị tới Liên hợp quốc, Quốc hội, Chính phủ các nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta để phản đối việc chính quyền bắt giữ, xét xử một số đối tượng chống đối trong nước, đòi trả tự do cho cái gọi là “tù nhân lương tâm”.

Lợi dụng việc chính quyền đấu tranh, xử lý số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị vi phạm pháp luật, họ đã tạo cớ, vu cáo chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp người “bất đồng chính kiến” và những người “yêu nước”, kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế.

Họ còn dùng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để thúc đẩy, hình thành hội, nhóm, tổ chức chính trị đối lập với Nhà nước. Họ xuyên tạc rằng, chế độ độc đảng ở Việt Nam là trở ngại lớn nhất trong quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam, muốn có dân chủ thực sự thì Việt Nam nên xóa bỏ chế độ độc đảng.

Thông qua đó, họ tập hợp lực lượng hình thành các tổ chức dưới danh nghĩa “bảo vệ dân chủ, nhân quyền”, “yêu nước”. Họ thúc đẩy sự ra đời của các khuynh hướng dân chủ cực đoan, phát triển “xã hội dân sự”, hình thành các tổ chức chính trị, hội nhóm bất hợp pháp; tạo dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng chống phá từ bên trong.

Các thế lực thù địch còn tuyên truyền, vận động số người có biểu hiện cơ hội, bất mãn ký tên vào kiến nghị, tuyên bố… nhằm đưa ra yêu sách “dân chủ, nhân quyền”, “bảo vệ chủ quyền”… Họ còn vận động các tổ chức quốc tế trao “giải thưởng nhân quyền” cho các đối tượng bất đồng chính kiến, hay những đối tượng vi phạm pháp luật bị ta bắt, xử lý ở trong nước… nhằm cổ súy, khích lệ số đối tượng trong nước hoạt động quyết liệt, tích cực hơn.

Các thế lực thù địch triệt để tác động Quốc hội Mỹ, EU và các nước phương Tây thông qua các dự luật, nghị quyết, báo cáo thường niên... với nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo nhằm làm cho cộng đồng quốc tế hiểu không đúng tình hình trong nước.

Có thể nói, hành động chống phá của chúng ít nhiều gây ra sự phân tâm, hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, một số tôn giáo vì thiếu hiểu biết, thiếu thông tin đã suy giảm niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta.

Trước âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp đấu tranh hiệu quả, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII).

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng thời kiên quyết đấu tranh vạch trần các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, các thông tin thêu dệt, bịa đặt, bóp méo sự thật trên không gian mạng.

Cần phải khẳng định lập trường nhất quán, trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta về phát huy quyền dân chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực. Tích cực đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Có chính sách đầu tư, hỗ trợ các vùng dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, nắm và vận động nhân dân đề cao trách nhiệm công dân, giải quyết tốt các mâu thuẫn nảy sinh, xây dựng sự đồng thuận trong xã hội, luôn giữ vững định chính trị, không để xảy ra mất ổn định.

Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, những thuận lợi và thách thức to lớn đang đặt ra đối với sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vấn đề đấu tranh chống những luận điệu vu cáo, xuyên tạc về quan điểm, lập trường, tư tưởng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoàng Hải
Bạn có cảm nghĩ gì về "Thúc đẩy và bảo đảm quyền con người là bản chất của chế độ Xã hội Chủ nghĩa" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp