• TRANG CHỦ
  • Phóng sự - Khám phá

Thú vị cảnh dụ cá sông vào bẫy ở miền Tây

Lưới bao xung quanh để chuẩn bị dỡ chà bắt cá, tôm.

Lưới bao xung quanh để chuẩn bị dỡ chà bắt cá, tôm.

Chuẩn bị lưới thật kỹ, tránh để lưới rách.

Chuẩn bị lưới thật kỹ, tránh để lưới rách.

Lưới dỡ chà phải là loại lưới dày và chắc mới đảm bảo cá không xổng ra sông.

Lưới dỡ chà phải là loại lưới dày và chắc mới đảm bảo cá không xổng ra sông.

Tiến hành dỡ những nhánh chà ra khỏi lưới..

Tiến hành dỡ những nhánh chà ra khỏi lưới..

Lặn mò những nhánh chà dưới nước. Đây là việc đòi hỏi người có sức khỏe, ngâm mình dưới nước hàng giờ.

Lặn mò những nhánh chà dưới nước. Đây là việc đòi hỏi người có sức khỏe, ngâm mình dưới nước hàng giờ.

Lặn mò những nhánh chà dưới nước. Đây là việc đòi hỏi người có sức khỏe, ngâm mình dưới nước hàng giờ.

Lặn mò những nhánh chà dưới nước. Đây là việc đòi hỏi người có sức khỏe, ngâm mình dưới nước hàng giờ.

Đưa những nhánh chà lên khỏi mặt nước...

Đưa những nhánh chà lên khỏi mặt nước...

... rồi chất sang một bên.

... rồi chất sang một bên.

Bình quân mỗi chà 20m2 phải có 5 - 8 người dỡ trong 1 ngày mới xong.

Bình quân mỗi chà 20m2 phải có 5 - 8 người dỡ trong 1 ngày mới xong.

Bình quân mỗi chà 20m2 phải có 5 - 8 người dỡ trong 1 ngày mới xong.

Bình quân mỗi chà 20m2 phải có 5 - 8 người dỡ trong 1 ngày mới xong.

Thương lái ngồi chờ để thu mua cá.

Thương lái ngồi chờ để thu mua cá.

Sau khi mang chà ra xong thì lưới được túm lại.

Sau khi mang chà ra xong thì lưới được túm lại.

Công đoạn cuối là bắt cá trong lưới.

Công đoạn cuối là bắt cá trong lưới.

Bán cá cho thương lái tại chỗ. Nếu chà nào trúng thí có thể thu lên đến vài triệu đồng.

Bán cá cho thương lái tại chỗ. Nếu chà nào trúng thí có thể thu lên đến vài triệu đồng.

Bán cá cho thương lái tại chỗ. Nếu chà nào trúng thí có thể thu lên đến vài triệu đồng.

Bán cá cho thương lái tại chỗ. Nếu chà nào trúng thí có thể thu lên đến vài triệu đồng.

Niềm vui của ngư dân khi bắt được cá lớn.

Niềm vui của ngư dân khi bắt được cá lớn.

Những con cá nhỏ được người dân phân loại để ăn hoặc đem đi cho hàng xóm.

Những con cá nhỏ được người dân phân loại để ăn hoặc đem đi cho hàng xóm.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất