Thủ tướng: Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc như 51 năm qua

(VTC News) - Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng nay, Thủ tướng cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như những gì tôi đã làm suốt 51 năm qua”.

>> Xem toàn văn báo cáo giải trình của Thủ tướng

Sáng nay, khi Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến kết thúc phần chất vấn của mình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 2012 và trả lời chất vấn.

Đại biểu Dương Trung Quốc đặt ra hai câu hỏi với Thủ tướng: Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng Thủ tướng nặng trách nhiệm với Đảng hơn với dân và Thủ tướng có tạo lập cho sự khởi đầu cho sự tiến bộ của Chính phủ hướng tới văn hóa từ chức để đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng trong bài phát biểu đầu kỳ họp, Thủ tướng đã nhận trách nhiệm về tất cả yếu kém trong quản lý hoạt động các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Điển hình là để xảy ra việc Vinashin, Vinalines làm ăn thua lỗ ảnh hưởng đến nền kinh tế...

   Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn


Cử tri hoan nghênh nhưng cho rằng giải pháp khắc phục hậu quả chưa rõ. Đại biểu đặt câu hỏi cho Thủ tướng để khắc phục các vấn đề trên về kiểm tra giám sát các tập đoàn kinh tế, Thủ tướng có giải pháp đột phá gì?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời:

"Thưa các vị đại biểu, hôm khai mạc kỳ họp Quốc hội tôi cũng đã báo cáo “với trọng trách được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó, là ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, tôi đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ về tất cả những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc yếu kém, khuyết điểm trong giám sát kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Trên tinh thần nghiêm túc đó, chúng tôi cũng đã trình bày là Chính phủ sẽ nỗ lực phấn đấu làm hết sức mình để khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của mình để hoàn thành được chức năng, nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó”.

Với tinh thần đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất, nâng cao năng lực và chất lượng trong xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế luật pháp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi thể chế, cơ chế luật pháp.

Thứ hai, chúng tôi tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực dự báo, phân tích đánh giá tình hình và đưa ra cơ chế chính sách một cách kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Thứ ba, Chính phủ đang tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý trong việc xây dựng hoàn thiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch quản lý.

Thứ tư, để nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cũng là khắc phục những hạn chế, yếu kém của mình, Chính phủ cũng đã tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. Điển hình như giám sát, kiểm tra đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Thứ năm, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy của Chính phủ, bộ máy hành chính các cấp, sức mạnh trước hết từ tổ chức, rất quan trọng từ tổ chức.

Một vấn đề nữa là Chính phủ đang chỉ đạo nâng cao, đề cao trách nhiệm, nâng cao đạo đức, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các cấp... Chúng tôi hết sức quan tâm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ, phát huy tốt trách nhiệm của tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Nghiêm túc lắng nghe ý kiến của nhân dân, của cán bộ đảng viên, của chuyên gia trong quản lý, trong thực thi, trong hoạch định chính sách, trong tổ chức thực hiện...

Đại biểu Dương Trung Quốc có nêu một ý là có nghĩ đến văn hóa từ chức không. Tôi xin trình bày ý kiến. Đối với tôi còn ba ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng hoạt động cách mạng, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Đảng. Trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác. Mặt khác, tôi cũng không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước giao phó cho tôi.

Là một cán bộ, đảng viên của Đảng, báo cáo với Quốc hội tôi đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ với Đảng về bản thân mình. Báo cáo với Bộ Chính trị, báo cáo với Ban Chấp hành trung ương một cách nghiêm túc, đầy đủ về bản thân mình. Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương cũng đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, cả về phẩm chất đạo đức, cả về năng lực, khả năng, cả về sức khỏe, thương tật, cả về tâm tư, nguyện vọng của tôi.

Đảng lãnh đạo quản lý trực tiếp tôi, hiểu rất rõ về tôi và Đảng ta cũng là Đảng cầm quyền. Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ. Trung ương phân công, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất đối với tôi.

Tóm lại có thể nói gần suốt cả cuộc đời tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng dưới sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của Đảng, tôi không có chạy, tôi cũng không xin và tôi cũng không thoái thác từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước quyết định phân công giao phó cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua...

Bảo Linh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN