• Zalo

Thủ tướng ra công điện đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Kinh tếThứ Tư, 21/08/2019 21:36:00 +07:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Công điện 1042/CĐ-TTg của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Công điện cũng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương lập danh mục dự án trọng điểm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán, xử lý nghiêm các vi phạm.

Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức Hội nghị trực tuyến cả nước về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì trong nửa cuối tháng 9.

Theo Chính phủ, đến nay vẫn còn hơn 35.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 chưa được giao vốn. Giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm chỉ đạt trên 32% kế hoạch được Quốc hội thông qua, trong đó giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt gần 11%.

no-thue

 Tình hình giải ngân vốn đầu tư công ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh minh họa)

Công điện nêu rõ: “Có 35 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 7 tháng đạt dưới 40%, trong đó 18 bộ, cơ quan trung ương và một địa phương dưới 20% kế hoạch được Quốc hội giao. Tỷ lệ giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế, việc triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và các hiệp định đã ký kết”.

Công điện cũng chỉ ra bên cạnh một số nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công hiện nay do yếu tố chủ quan, nhất là những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện.

Theo đó, việc thực hiện giao vốn còn chậm; dự kiến nhu cầu vốn chưa sát với khả năng thực tế giải ngân; công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm; việc giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm; thanh, quyết toán còn chậm; công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa chủ động, thiếu quyết liệt; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ nguyên nhân và trình Thủ tướng trong tháng 8 việc giao hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương còn lại của năm 2019 (35.148 tỷ đồng); chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc chậm phân bổ số vốn còn lại. Chú trọng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo quy định pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện điều chuyển theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/10 để điều chuyển hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; từ bộ, cơ quan trung ương, địa phương giải ngân chậm sang bộ, cơ quan trung ương, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn.

Đối với số vốn không có khả năng giao kế hoạch năm 2019, bộ này cần tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/9 để thu hồi.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời rà soát, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10 về các vướng mắc (nếu có) trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và công tác đàm phán hiệp định từ khi Luật Quản lý nợ công năm 2017 có hiệu lực; nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !