• Zalo

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng

Đầu Tư Thứ Năm, 29/04/2021 10:51:00 +07:00
(VTC News) -

Phát triển nền kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng là nhiệm vụ mà Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chú trọng thực hiện thời gian tới.

Ngày 28/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ trọng tâm để tạo đột phá trong phát triển kinh tế đất nước thời gian tới. Đây là cơ quan cấp bộ thứ ba mà Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc kể từ khi nhậm chức, trước đó là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng 28/4. (Ảnh: VGP)

Đổi mới tư duy kinh tế

Về vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa các lĩnh vực, trong đó có công nghiệp dịch vụ, công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng của công nghiệp sáng tạo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ KH&ĐT cần xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, khuyến khích phát triển doanh nghiệp một cách khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cống hiến cao nhất cho đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới tư duy sáng tạo dựa trên thực tiễn của đất nước, dự báo chiến lược, xóa bỏ tư duy quan liêu bao cấp, xin-cho, dựa dẫm.

Thủ tướng khẳng định, phát triển nền kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng; hội nhập sâu rộng nhưng có lộ trình, hiệu quả, bảo đảm độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định, an ninh, công bằng và tiến bộ xã hội.

Với những nhiệm vụ trọng tâm được giao, Bộ KH&ĐT cần tập trung nghiên cứu, tham mưu sử dụng nguồn lực đầu tư của Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tập trung cho các khâu đột phá chiến lược trên tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư. 

Ngoài ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho công tác quản lý nhà nước. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phải có tầm nhìn, khả thi. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thiết kế công cụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát nguồn lực. Tập trung mạnh mẽ xây dựng thể chế, trong đó rà soát, tháo gỡ vướng mắc, chồng chéo về cơ chế, chính sách. 

Tập trung phát huy giá trị con người Việt Nam

Là cơ quan tham mưu chiến lược, Bộ KH&ĐT được Thủ tướng lưu ý cần quán triệt tư tưởng chỉ đạo lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, là chiến lược lâu dài, mang tính quyết định. Theo Thủ tướng, một trong những nguồn lực bên trong rất quan trọng là giá trị con người Việt Nam. "Cơ chế, chính sách, đường lối, tổ chức, vận hành tốt hay xấu đều do yếu tố con người quyết định”, Thủ tướng nói. Do đó, cần đặc biệt tập trung phát huy giá trị con người Việt Nam.

Cơ chế, chính sách, đường lối, tổ chức, vận hành tốt hay xấu đều do yếu tố con người quyết định, cần đặc biệt tập trung phát huy giá trị con người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Chú trọng hơn việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ thiên nhiên như đất đai, tài nguyên, rừng, biển, không khí, môi trường… phục vụ cho phát triển đất nước. Đặc biệt, cần đưa truyền thống văn hóa, lịch sử, truyền thống đoàn kết thống nhất của dân tộc ta thành nguồn lực phát triển. Bộ KH&ĐT cần tập trung tham mưu các cơ chế, chính sách để khai thác các nguồn lực này.

Về mối quan hệ giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, Thủ tướng nhấn mạnh: Nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài, là quyết định; ngoại lực là quan trọng, cần thiết, thường xuyên, đột phá, trong đó có các yếu tố như vốn, khoa học công nghệ, trình độ, kinh nghiệm quản lý, thị trường…

Bộ KH&ĐT được nhắc nhở khi thiết kế các cơ chế chính sách, cần quán triệt thông suốt quan điểm phân cấp, phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, trước mắt cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện cho phát triển các khu công nghiệp và thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả và giao cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định và chịu trách nhiệm.

"Bộ KH&ĐT phải đoàn kết, thống nhất cao với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, không trông chờ, không ỷ lại, né tránh; biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể, biến cái không quan trọng trở thành quan trọng mới là quan trọng", người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT cần coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; Đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ những người dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển kinh tế đa thành phần một cách bình đẳng - 2

Thủ tướng nhắc nhở Bộ KH&ĐT phải đoàn kết, thống nhất cao với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình. (Ảnh: VGP)

Trình Chính phủ chính sách hỗ trợ người dân, DN khó khăn vì COVID-19

Tại cuộc họp, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo Thủ tướng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bộ trưởng cho biết Bộ đang xây dựng Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trình Chính phủ trong tháng 5/2021 và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội theo quy định.

Bộ KH&ĐT tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng còn gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 và các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trình Chính phủ trong tháng 5/2021.

Tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, tập trung đầu tư vào vùng trọng điểm và các cực tăng trưởng, tránh phân tán và sử dụng nguồn lực kém hiệu quả. Phát triển trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng để tranh thủ các dòng dịch chuyển vốn đầu tư sau đại dịch COVID-19, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Bộ đang xây dựng Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng trung tâm kinh tế biển mạnh định hướng đến năm 2030, dự kiến trình Thủ tướng vào tháng 12/2021. Xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, sẽ trình Chính phủ trong tháng 5/2021...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo (NIC) để hỗ trợ chuyển giao công nghệ, kết nối tài năng, thúc đẩy khởi nghiệp, trọng tâm là xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các trung tâm ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Lê Thịnh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp