• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan vũ khí cải tiến của quân đội VN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan khu trưng bày sáng kiến cải tiến vũ khí, khí tài

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan khu trưng bày sáng kiến cải tiến vũ khí, khí tài

Thủ tướng theo dõi các loại súng được quân đội cải tiến

Thủ tướng theo dõi các loại súng được quân đội cải tiến

Cối 100m cải tiến được Thủ tướng chú ý

Cối 100m cải tiến được Thủ tướng chú ý

Các loại súng trường được cải tiến hệ thống ngắm

Các loại súng trường được cải tiến hệ thống ngắm

Mô hình tàu mặt nước trưng bày tại triển lãm

Mô hình tàu mặt nước trưng bày tại triển lãm

Máy bay Sukhoi

Máy bay Sukhoi

Các quân phục cho từng quân, binh chủng

Các quân phục cho từng quân, binh chủng

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chụp ảnh kỷ niệm cùng các điển hình tiên tiến quân đội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chụp ảnh kỷ niệm cùng các điển hình tiên tiến quân đội

Trò chuyện vui vẻ với các điển hình tiên tiến

Trò chuyện vui vẻ với các điển hình tiên tiến

(Tùng Đinh/Thực hiện)

(Tùng Đinh/Thực hiện)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất