• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Thủ tướng Nga Medvedev thăm Việt Nam, những hình ảnh đầu tiên

Nghi lễ chào cờ và quốc ca 2 nước Việt Nam, Nga được cử hành tại Phủ Chủ tịch

Nghi lễ chào cờ và quốc ca 2 nước Việt Nam, Nga được cử hành tại Phủ Chủ tịch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón chính thức Thủ tướng Nga Medvedev sáng 6/4

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón chính thức Thủ tướng Nga Medvedev sáng 6/4

Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự

Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự

Thủ tướng Nga Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt đội danh dự

Thủ tướng Nga Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt đội danh dự

Hai Thủ tướng di chuyển sang Văn phòng Chính phủ

Hai Thủ tướng di chuyển sang Văn phòng Chính phủ

Hai Thủ tướng di chuyển sang Văn phòng Chính phủ

Hai Thủ tướng di chuyển sang Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt tay Thủ tướng Medvedev tại Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt tay Thủ tướng Medvedev tại Văn phòng Chính phủ

Đội danh dự chuẩn bị cho lễ đón

Đội danh dự chuẩn bị cho lễ đón

Các chiến sỹ trong đội danh dự

Các chiến sỹ trong đội danh dự

Chỉnh đốn trang phục trước lễ đón Thủ tướng Nga Medvedev (Tùng Đinh/Thực hiện)

Chỉnh đốn trang phục trước lễ đón Thủ tướng Nga Medvedev (Tùng Đinh/Thực hiện)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất