Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT


Các Ủy viên thường trực gồm Bộ trưởng các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo; 18 Ủy viên gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan.
              Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT

Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập  Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của cơ quan mình do Thủ trưởng cơ quan làm trưởng ban.

Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Quyết định này cũng thay thế quyết định 343/QĐ-TTQ ngày 2/4/2008 của Thủ tướng về thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT năm 2008.>
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN