Thủ tướng duyệt bán 45% vốn IDICO cho nhà đầu tư chiến lược

Kinh tếThứ Ba, 06/06/2017 07:49:00 +07:00

Cùng với việc phê duyệt phương án cổ phần hóa IDICO theo cơ cấu bán 45% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và 18% cổ phần bán đấu giá công khai, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phải chuyển quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại tổng công ty này cho SCIC.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn Nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo phương án cổ phần hóa, IDICO có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng tương đương với 300 triệu cổ phần phát hành lần đầu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, Nhà nước nắm giữ 108 triệu cổ phần, chiếm 36% vốn điều lệ. Đến thời điểm 31/12/2018 thì sẽ bán hết phần vốn Nhà nước còn nắm giữ và sẽ hoàn toàn toàn rút khỏi IDICO. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.694.500 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ.

idico-1496704857655

Nhà nước sẽ nắm giữ 36% vốn điều lệ của IDICO đến hết năm 2018 và phần vốn này được giao SCIC quản lý. 

Còn lại 135 triệu cổ phần sẽ được bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 45% vốn điều lệ và 55.305.500 cổ phần được bán đấu giá công khai, chiếm 18,44% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu theo quy định của pháp luật, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Xây dựng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước sang Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tỷ lệ cổ phần cụ thể bán cho nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 59 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật có liên quan.

Video: Clip khu công nghiệp Hà Nội cháy ngùn ngụt trong đêm

Tổng công ty IDICO - CTCP thực hiện xử lý đất đai, thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 935 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là 931 người; số lao động nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 4 người.

(Nguồn: Dân Trí)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtc.vn