Thủ tướng Chỉ thị nâng cao chất lượng quy hoạch

Đánh giá công tác quy hoạch còn hạn chế, yếu kém như thiếu tập trung, dàn trải, tính dự báo kém, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị tăng cường công tác quy hoạch.
Chỉ thị số 2178/CT-TTg ngày 2/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ những mặt yếu kém, hạn chế trong công tác quy hoạch đó là tình trạng thiếu tập trung, dàn trải; thiếu gắn kết giữa quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành, địa phương; chất lượng quy hoạch thấp, thiếu đồng bộ, tính dự báo chưa cao nên nhiều quy hoạch bị phá vỡ hoặc phải điều chỉnh trong một thời gian ngắn; công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch còn nhiều bất cập…
 Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội đang chờ được phê duyệt

Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2011.
Chỉ thị nêu rõ, các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định danh mục các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu cần lập cho ngành mình. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai lập, thẩm định quy hoạch của địa phương mình, bảo đảm sự phù hợp và tính liên kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.
Bên cạnh đó cần củng cố, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về quy hoạch; thực hiện nghiêm túc việc công bố những quy hoạch đã được phê duyệt theo thẩm quyền.
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng Luật Quy hoạch; đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ để đưa dự án Luật Quy hoạch vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2011.
Theo Chinhphu.vn

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN