• Zalo

Thủ tướng chỉ đạo: Chấm dứt thời kỳ 'GDP địa phương'

Thời sự Thứ Năm, 07/08/2014 08:15:00 +07:00

(VTC News) - Nói về cách tính GDP, Thủ tướng chỉ đạo "chúng ta phải nhìn vào sự thật để tính toán lại con số GDP theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế".

(VTC News) - Sáng 7/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Sáng 7/8, Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức khai mạc tại TP. Đà Nẵng với sự tham gia của các Bộ ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước nhằm quán triệt nhiều nội dung quan trọng trong công tác đầu tư, định hướng phát triển đất nước.

Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng, chủ trì, Hội nghị, Kế hoạch, đầu tư
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư diễn ra tại TP. Đà Nẵng sáng 7/8 
Hội nghị tập trung quán triệt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, giới thiệu dự thảo hướng dẫn của Bộ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; công bố phương pháp biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), đề án chuyển đổi quy trình biên soạn GDP ở địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. 
Ngoài ra, hội nghị cũng bàn định rõ các dự thảo Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Luật Đấu thầu sửa đổi và các văn bản liên quan.

Phát biểu chỉ đạo nội dung về cách tính, công bố chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: Để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và sử dụng chỉ tiêu này nhất quán đối với cả nước và từng địa phương, các địa phương sử dụng số liệu chính thức do Tổng cục Thống kê tính toán và công bố cho giai đoạn 2011-2013; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê rà soát, ước thực hiện 2014, dự báo năm 2015 và ước thực hiện cả giai đoạn 2011-2015; trên cơ sở đó để xây dựng chỉ tiêu này cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.


Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng, chủ trì, Hội nghị, Kế hoạch, đầu tư
Hội nghị có sự tham gia của các Bộ ngành Trung ương và địa phương nhằm định hướng công tác đầu tư, phát triển đất nước 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát kỹ, tính toán lại chỉ tiêu GRDP của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm đủ độ tin cậy, phản ánh sát thực tình hình của từng địa phương. 

Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định thông báo cho các địa phương sử dụng làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2016-2020. 

Khẩn trương xây dựng Đề án Chuyển đổi quy trình biên soạn số liệu GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi sát, nắm chắc tình hình, năng lực sản xuất của địa phương để xây dựng mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho phù hợp. 

“Phải tính theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đảm bảo chính xác, sát thực tế. Cách tính này chắc chắn sẽ làm giảm các con số thống kê GRDP của các địa phương, nhưng chúng ta cần những con số thật” - Thủ tướng nhấn mạnh. 

GRDP là chỉ tiêu kinh tế rất quan trọng, là cơ sở để xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng, miền, địa phương, bảo đảm cân đối chung cả nước. Trong khi đó, tổng hợp kết quả tính toán chỉ tiêu GRDP của các địa phương thường gấp trên 1,5-2 lần so với tốc độ tăng GDP của cả nước. 

Bửu Lân
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin