Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Kinh tếThứ Ba, 11/06/2019 13:27:00 +07:00

Thủ tướng bổ nhiệm ông Đào Quang Trường giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) từ ngày 7/6.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có quyết định nhân sự 4 cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong đó, tại Quyết định 696/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Quang Trường, Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) từ ngày 7/6.

l1

 Ông Đào Quang Trường. Ảnh: VDB

Trước đó, ông Đào Quang Trường được giao tạm phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng VDB từ ngày 1/10/2017, thay thế ông Trần Bá Huấn – nguyên Tổng giám đốc VDB nghỉ hưu theo quyết định của Thủ tướng. Đến ngày 17/11/2017, ông Đào Quang Trường được giao làm Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng VDB.

Hiện tại, ban điều hành của nhà băng này chỉ gồm 2 thành viên. Ông Đào Quang Trường là Tổng Giám đốc và Phó tổng Giám đốc là ông Nguyễn Chí Trang. Ban quản trị VDB gồm 4 thành viên. Đó là ông Bùi Tuấn Minh (Phó Chủ tịch HĐQT) và 3 thành viên HĐQT khác là ông Đào Quang Trường, Nguyễn Chính Tuấn và Phạm Dương Linh.

VDB là ngân hàng chính sách do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 cho thấy VDB có mức huy động vốn đạt 23.691 tỷ đồng. Trong số huy động vốn này, phần lớn đến từ hoạt động phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Năm 2019, VDB dự kiến huy động khoảng 26.000 tỷ đồng nguồn vốn đáp ứng đủ các nhu cầu thanh khoản, giải ngân trong năm, mục tiêu giải ngân 5.150 tỷ đồng và duy trì tỷ lệ nợ xấu không tăng so với năm trước.

Bằng Lăng
Bình luận
vtc.vn