Thủ tướng bác đề nghị rút Luật biểu tình ra khỏi chương trình

(VTC News) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình, đồng thời cũng quy định việc hạn chế quyền của người dân phải do luật định.

Tại Phiên họp Thường kỳ Chính phủ ngày 30/12, Thảo luận về Chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2015, một số ý kiến đề nghị rút dự án Luật Biểu tình ra khỏi chương trình xây dựng luật và pháp lệnh khóa 13. 
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình, đồng thời cũng quy định việc hạn chế quyền của người dân phải do luật định, nhưng hiện mới chỉ có Nghị định của Chính phủ quy định. 
Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo Dự án Luật này cần tập trung hoàn thiện để trình Quốc hội theo đúng chương trình; nghiên cứu kỹ và chỉ nên xin lùi thời điểm trình Dự án Luật. 
            Phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 30/12 

Phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 30/12 


Tại phiên họp, Chính phủ cũng đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp luật của Chính phủ năm 2014; tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2014; việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự. 
Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 đã đạt được mục tiêu, định hướng đề ra. Số lượng các dự án luật, pháp lệnh năm 2014 do Chính phủ trình được Quốc hội thông qua và cho ý kiến là rất lớn (35 dự án) và đây là các dự án luật nhằm triển khai thi hành Hiến pháp. 
Tính đến ngày 27/12/2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 106/206 văn bản, đạt 51,46%; giải quyết được 56/71 văn bản nợ của năm 2013 và 50/135 văn bản phát sinh trong năm 2014. Số chưa ban hành là 100/206 văn bản, chiếm 48,54%, trong đó có 18 văn bản ở trong tình trạng “nợ đọng”. 
Thảo luận về nội dung này, các thành viên Chính phủ nhất trí công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng văn bản ngày càng được nâng lên, bảo đảm các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi của văn bản.

Số lượng văn bản nợ đọng đã giảm xuống thấp nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, dự kiến tới đây, số văn bản phải ban hành là rất lớn do 18 đạo luật vừa được Quốc hội thông qua chuẩn bị có hiệu lực thi hành.

Video Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói về mối quan hệ với Trung Quốc

Tại phiên họp, Chính phủ đã nhất trí kiến nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự. Đối với Dự án Luật Tiếp cận thông tin, qua thảo luận, Chính phủ nhất trí lùi thời điểm trình dự án Luật này từ tháng 3 sang tháng 6/2015 vì đây là dự án luật phức tạp cần được quy định chặt chẽ, phù hợp và có tính khả thi.
Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, năm 2014, công tác xây dựng luật, pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết thi hành luật có nhiều cố gắng, tiến bộ cả về số lượng, chất lượng. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn hạn chế như vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản, nội dung trong một số văn bản có tính khả thi không cao, chưa sát thực tế. 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh, những văn bản đã có trong chương trình, phải tập trung hoàn thiện để trình Quốc hội theo đúng yêu cầu; phải nghiên cứu, đánh giá kỹ về các tác động xã hội của các dự thảo luật, pháp lệnh và khi đã được đưa vào chương trình, phải hạn chế thấp nhất việc xin rút, xin lùi.

Lan Uyên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN