• Zalo

Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh sẽ hết chế độ xe công đưa rước?

Thời sự Thứ Ba, 07/03/2017 08:02:00 +07:00

Dự kiến các Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh, lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) sẽ hết chế độ xe công đưa rước đến cơ quan hằng ngày và nhận 6,5 triệu đồng/tháng để lo phương tiện đi làm.

Đó là nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe công đang được Bộ Tài chính hoàn thiện và lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, thay thế Quyết định 32 ngày 4/8/2015.

 Bộ Tài chính đi đầu trong công tác bắt buộc khoán kinh phí sử dụng xe công. (Ảnh: Phương Anh)

Theo đó, nhiều chức danh tại cấp bộ, địa phương và DNNN hiện đang được bố trí xe công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác sẽ không còn được bố trí xe phục vụ, thay vào đó là hình thức nhận khoán kinh phí bắt buộc hàng tháng và tự bố trí phương tiện đi làm. Đồng thời, khi đi công tác, có thể được chọn hình thức bố trí xe sử dụng chung của đơn vị hoặc nhận kinh phí khoán theo hình thức tự nguyện.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất đối với chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên (Thứ trưởng và tương đương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế Nhà nước) phải khoán bắt buộc sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Trường hợp đi công tác thì bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán theo hình thức tự nguyện.

Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án khoán kinh phí.

Phương án 1: Đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng/tháng. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng, giảm trên 20%.

Phương án 2: Mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác. Đơn giá khoán là 16.000 đồng/km hoặc xác định trên cơ sở đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương. Việc xác định đơn giá khoán cụ thể do Bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định.

Trường hợp cần thiết phải bố trí xe phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại với các chức danh kể trên, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án.

Phương án 1: Báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Phương án 2: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh, chủ tịch HĐQT, chủ tịch hội đồng thành viên xem xét quyết định.

Khi đi công tác, các chức danh kể trên được bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán kinh phí sử dụng xe, hoặc thuê xe dịch vụ.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng đề xuất thay đổi tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng ô tô phục vụ công tác chung theo hướng giảm định mức sử dụng xe. Mục đích nhằm thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 2/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30-50% số lượng ô tô công phục vụ công tác được trang bị cho các Bộ ngành, địa phương hiện có (trừ các địa bàn hải đảo, miền nói, vùng đặc biệt khó khăn).

Theo quy định hiện hành, chế độ khoán xe công được khuyến khích áp dụng và không phải quy định bắt buộc. Từ ngày 1/10/2016, Bộ Tài chính là cơ quan đầu tiên thực hiện chế độ bắt buộc khoán kinh phí sử dụng xe công đối với cấp Thứ trưởng và tương đương và từ ngày 1/1/2017 áp dụng xuống các doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm của Bộ Tài chính, hiện nay đã có một số nơi đã và đang nghiên cứu chơ chế khoán kinh phí sử dụng xe công như Hà Nội (đã thực hiện), Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ.

Video: Ông Nguyễn Hạnh Phúc: "Khoán xe công như Bộ Tài chính chưa hiệu quả lắm"

Bạn có cảm nghĩ gì về "Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh sẽ hết chế độ xe công đưa rước?" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin