• Zalo

Thử thách với bài toán do Philippines đề nghị trong kỳ thi IMSO 2019

Kinh nghiệm sốngThứ Hai, 20/01/2020 09:25:00 +07:00

Trong 3 phút, bạn có thể tìm được đáp số cho bài toán điền số do Philippines đề nghị trong kỳ thi IMSO 2019 dành cho học sinh 11-12 tuổi?

Topic 68. FILLING IN BLANK SQUARES

Problem: Alex and Betty are facing each other. Between them, written on the ground, is a sequence of digits and plus signs, as shown in the figure below. From their points of view, Alex and Betty see two different expressions. Two digits can be filled in the two squares so that their expressions have the same value. What is that value?

Dịch đề: Alex và Betty đứng đối diện nhau, trên nền đất ở giữa họ có một dãy các số và các dấu cộng như hình dưới đây. Do vị trí nhìn khác nhau nên Alex và Betty nhìn thấy hai phép toán khác nhau. Ta có thể điền hai chữ số vào hai ô vuông trống sao cho kết quả của hai phép toán này là như nhau. Hỏi kết quả đó là bao nhiêu?

Thử thách với bài toán do Philippines đề nghị trong kỳ thi IMSO 2019 - 1

 

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp