Thu ngân sách nhà nước đạt gần 93% dự toán
  • Zalo

Thu ngân sách nhà nước đạt gần 93% dự toán

Kinh tế Thứ Tư, 05/12/2018 09:56:00 +07:00

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng năm 2018 đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán.

Ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ NSNN, Bộ Tài chính cho biết, để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN trong thời gian còn lại của năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu vững chắc cho NSNN.  

giaodichkb

Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chi dịp cuối năm. 

48/63 địa phương thu nội địa đạt trên 92%

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN tháng 11 ước đạt 93,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 87,7% dự toán).

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2018, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý thu, chống thất thu; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả hơn đối với các lĩnh vực, địa bàn có số thu còn tồn đọng lớn…

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp và đẩy mạnh các hoạt động chống chuyển gia, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Trong đó: Thu nội địa tháng 11 ước đạt 70 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 975,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán; không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu nội địa còn lại ước đạt 742,9 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán, cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 83,5% dự toán).

Ước đến hết tháng 11/2018, có 48/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 92%) và hầu hết các địa phương thu đạt cao hơn so cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, kể cả các địa phương trọng điểm thu như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương,... tiến độ thu mới đạt dưới 85% dự toán.

Các khoản thu tiếp theo có thu về từ  dầu thô tháng 11 ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, bằng 161,4% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 28,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 283,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (98,2 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 185,2 nghìn tỷ đồng.

Trong công tác quản lý thu, theo Bộ Tài chính, 11 tháng qua đã đạt nhiều tiến bộ. Tính đến ngày 26/11/2018, cơ quan thuế thực hiện gần 78,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 424,96 nghìn hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, kiến nghị xử lý thu vào NSNN gần 15,4 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 10,2 nghìn tỷ đồng); chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25,1 nghìn tỷ đồng; thu hồi được 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế. 

Tính đến ngày 15/11, cơ quan hải quan đã thực hiện 6,5 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách 2.000 tỷ đồng; đôn đốc, xử lý thu hồi 1.333 tỷ đồng nợ thuế; phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 15,5 nghìn vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 306 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 12/2018, cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đưa tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% tổng thu NSNN như mục tiêu đề ra.

Về chi NSNN, tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi NSNN 11 tháng đạt 1.210,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán.

Yêu cầu địa phương phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán 

Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính cho biết, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2018, bên cạnh việc chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý thu, chống thất thu; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả hơn đối với các lĩnh vực, địa bàn có số thu còn tồn đọng lớn… Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp và đẩy mạnh các hoạt động chống chuyển gia, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Quán triệt chủ trương chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng kinh phí NSNN năm 2018, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị sử dụng ngân sách ngay từ đầu năm phải tổ chức điều hành, quản lý các nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng chế độ quy định, không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi NSNN khi chưa có nguồn đảm bảo.

Đồng thời, kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2018 chưa phân bổ, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Cơ quan tài chính các cấp và Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. Kết quả, 11 tháng năm 2018, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 13 nghìn khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã từ chối thanh toán hơn 56,8 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, ông Võ Thành Hưng cho biết, trong chỉ đạo điều hành, Chính phủ đã trình Quốc hội yêu cầu các địa phương phấn đấu thu vượt dự toán để có nguồn đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; trường hợp dự kiến thu không đạt dự toán phải chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi theo quy định của Luật NSNN.

Bạn có cảm nghĩ gì về "Thu ngân sách nhà nước đạt gần 93% dự toán" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin