Thu hồi quyết định tuyển dụng công chức không qua thi tuyển ở Hải Phòng

Tin nóngChủ Nhật, 09/02/2020 10:03:05 +07:00

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Hải Phòng chấm dứt việc giao biên chế công chức hành chính làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Hải Phòng.

Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý... thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Hải Phòng giai đoạn 2017 đến 31/8/2019.

Thu hồi quyết định tuyển dụng công chức không qua thi tuyển ở Hải Phòng - 1

Trụ sở UBND TP Hải Phòng.

Thu hồi quyết định tuyển dụng

Kết luận thanh tra cho thấy, UBND TP Hải Phòng quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch TP Hải Phòng là không đúng.

Trong thời gian trên, đơn vị này tiếp nhận không qua thi tuyển và tổ chức thi, xét tuyển 247 công chức.

Ngoài ra, Hải Phòng tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 75 trường hợp đặc biệt, trong đó còn có trường hợp vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch không đảm bảo quy định. Đến nay, trường hợp này bị thu hồi quyết định tuyển dụng.

Bên cạnh đó, một số cơ quan, tổ chức hành chính sử dụng viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trước khi được tuyển dụng vào công chức trong trường hợp đặc biệt; thành phần hội đồng kiểm tra, sát hạch năm 2017, 2018 không đảm bảo quy định.

Về nâng ngạch công chức năm 2018, UBND TP Hải Phòng tổ chức 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên và tương đương lên ngạch chuyên viên chính. Qua đó, có 97 công chức trúng tuyển được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính.

Kết quả thanh tra cho thấy, có trường hợp được dự thi và bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính nhưng trước đây được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, chưa đảm bảo quy định.

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn có trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo; một số trường hợp thời điểm bổ nhiệm lại chậm so với quy định; có trường hợp hồ sơ bổ nhiệm chưa có các văn bản thể hiện đầy đủ trình tự 5 bước.

Đánh giá năng lực, phẩm chất người thiếu chuẩn vẫn được bổ nhiệm 

Để khắc phục những hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hải Phòng báo cáo HĐND TP Hải Phòng, đồng thời chấm dứt việc giao biên chế công chức hành chính làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch TP Hải Phòng.

Đồng thời, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức báo cáo cấp ủy cùng cấp đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín trách nhiệm, kết quả xếp loại đánh giá công chức đối với trường hợp dự thi nâng ngạch, trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp bổ nhiệm trước 28/12/2017 còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng.

Miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục theo quy định tại thông báo kết luận số 43 của Bộ Chính trị và kết luận số 48 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các trường hợp trong hồ sơ bổ nhiệm chưa đầy đủ các văn bản thể hiện trình tự 5 bước, thu hồi quyết định bổ nhiệm nếu không đáp ứng yêu cầu. 

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng lưu ý Hải Phòng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những hạn chế, thiếu sót và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các hạn chế, tồn tại có liên quan và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp