• Zalo

Thu hồi nhiều quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải

Kinh tế Thứ Tư, 28/12/2016 17:46:00 +07:00

Bộ Công thương đã quyết định thu hồi các quyết định bổ nhiệm liên quan đến ông Vũ Quang Hải, người được thăng tiến rất nhanh trong thời gian ông Vũ Huy Hoàng tại nhiệm.

Theo đó, Bộ thu hồi quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, quyết định bổ nhiệm Hàm Phó Vụ trưởng, quyết định đồng ý điều động ông Vũ Quang Hải đến nhận công tác tại Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Sabeco đối với ông Vũ Quang Hải. 

AD

 Bộ Công thương thu hồi nhiều quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải

Đồng thời, Bộ giao bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco báo cáo hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông Sabeco xem xét miễn nhiệm theo trình tự luật định các chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Sabeco của ông Vũ Quang Hải. 

Việc thu hồi do các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động cán bộ không đúng quy định. 

Trước đó, ngày 27/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Công thương và ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương .

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý một số trường hợp được bổ nhiệm không đúng quy định, Ban cán sự đảng Bộ Công thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ triển khai rà soát và thống nhất ban hành nghị quyết xử lý một số trường hợp cán bộ được bổ nhiệm không đúng quy định nêu tại kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Ngày 21/12, ông Vũ Quang Hải có đơn gửi Hội đồng quản trị của Sabeco xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Sabeco. 

Ngoài trường hợp ông Vũ Quang Hải, Bộ Công thương cũng quyết định thu hồi các quyết định bổ nhiệm liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đình Duy, ông Võ Thanh Hà và bà Vũ Thúy Huệ. 

Cụ thể, thu hồi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công thương, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng; quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công thương. 

Thu hồi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đối với ông Vũ Đình Duy. 

Thu hồi quyết định điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thúy Huệ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Bộ Công thương, đại diện Tổng cục Năng lượng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đồng ý để bà Vũ Thúy Huệ được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. 

Đối với trường hợp ông Võ Thanh Hà, Bộ Công thương quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công thương đối với ông Võ Thanh Hà. 

Hoàng Hưng
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin