Thu hồi Nghị quyết phê chuẩn một Phó Chủ tịch HĐND huyện ở Cà Mau

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 03/10/2020 11:47:25 +07:00
(VTC News) -

Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước (Cà Mau) thực hiện chưa đúng quy trình về công tác nhân sự nên bị thu hồi Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND.

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau có Nghị quyết thu hồi Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh Quyết nghị thu hồi, hủy bỏ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 17/8/2020 của Thường trực HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Thanh Liêm.

Lý do thu hồi là do Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước thực hiện chưa đúng quy trình về công tác nhân sự giới thiệu ông Phan Thanh Liêm để bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Cái Nước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với những sai sót trên, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện quy trình công tác cán bộ chưa đúng quy định nêu trên; thực hiện lại quy trình giới thiệu bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch HĐND huyện theo đúng quy định.

THANH TIẾN - ANH TUẤN
Bình luận
vtc.vn