'Thủ đoạn' mới theo dõi người dùng iPhone 5

Apple đang áp dng công ngh có tên IFA hay IDFA trên các thiết b chy iOS 6 (mi nht là iPhone 5) đ theo dõi người dùng nhm giúp các nhà qung cáo có th đnh v khách hàng mc tiêu.

Apple đã dùng hàng lot qung cáo hoành tráng đ qung bá iPhone 5 mi ra mt song li không h làm rõ v mt ci tiến mi trong nn tng iOS 6, công ngh mang tên IFA hay IDFA có kh năng theo dõi người dùng.

 

 

Trước đây, Apple tng vô hiu hóa vic theo dõi người dùng iPhone bng cách chn các nhà phát trin ng dng tn dng d liu thiết b di đng qua UDID – s seri tn ti vĩnh vin, không th b xóa b và đc nht được dùng đ chng thc mi thiết b ca Apple.

Trong vài tháng qua, người dùng iPhone tn hưởng mt môi trường “thái bình” nơi phn ln các nhà qung cáo không th theo dõi và “nhm” h làm đi tượng qung cáo theo bt c cách nào. Tuy nhiên, vi iOS 6, hành vi này li quay tr li và thm chí còn hiu qu hơn, các lãnh đo quen vi công ngh IFA tiết l vi tp chí Business Insider. (Apple không h nhc ti IFA khi gii thiu iOS 6 trên trang ch.) Người dùng có th tt tính năng này song rt phc tp.

Cơ chế hot đng

IFA hay IDFA là viết tt ca “xác đnh cho nhà qung cáo”. Nó là mt s ngu nhiên, vô danh được gán cho người dùng và thiết b ca h. Nó tn ti tm thi và có th b chn, ging như cookie ca trình duyt.

Khi bn m ng dng hay duyt web, hành vi này s "gi” qung cáo ti: Trang web mà bn đang nhìn vào thông qua IFA đến máy ch qung cáo. Nhà qung cáo s biết được người dùng iPhone c th đang nhìn vào n phm c th và hin th qung cáo nhm ti người dùng đó.

IFA tr nên đc bit hu dng, ví d khi máy ch qung cáo nhn thy IFA c th đang tìm kiếm nhiu trang web xe hơi khác nhau, đng nghĩa vi h có th mun mua xe hơi mi, và t người dùng s xem nhiu qung cáo v xe hơi trên iPhone hơn.

Không ch thế, IFA s cho phép nhà qung cáo theo dõi người dùng hoàn toàn cho ti khi “hành đng”. Trước đó, các nhà qung cáo không biết liu qung cáo có thc s khiến mi người ti v ng dng hay mua th gì hay không. IFA có th nói cho h biết điu này. IFA không xác đnh cá nhân, nó ch đơn thun cung cp mt lot d liu đi tượng tng hp mà nhà qung cáo có th nhm mc tiêu bng qung cáo.

Theo VnMedia

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN