• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Thót tim với màn quyết đấu của các 'ông Trâu'

Cổ động viên ra về trong niềm vui được chứng kiến Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2012.

Cổ động viên ra về trong niềm vui được chứng kiến Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2012.

Ông Trâu số 25 giành giải vô địch hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2012

Ông Trâu số 25 giành giải vô địch hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2012

Và thêm 1 đòn cáng hầu, nhấc bổng trâu số 01 lên

Và thêm 1 đòn cáng hầu, nhấc bổng trâu số 01 lên

Trận chung kết giữa trâu số 01 và 25, bằng 1 đòn hổ lao, trâu số 01 bị cắm đầu xuống sân

Trận chung kết giữa trâu số 01 và 25, bằng 1 đòn hổ lao, trâu số 01 bị cắm đầu xuống sân

Cả hai ông Trâu ngã nhào trên sân

Cả hai ông Trâu ngã nhào trên sân

Trâu số 01 ra đòn hổ lao làm trâu số 16 ngã bổ ngửa giơ 4 vó lên trời

Trâu số 01 ra đòn hổ lao làm trâu số 16 ngã bổ ngửa giơ 4 vó lên trời

Hàng chục trai tráng kéo trâu số 22 ra ngoài

Hàng chục trai tráng kéo trâu số 22 ra ngoài

Dính một đòn hổ lao của trâu số 21, trâu số 22 chết tại trận

Dính một đòn hổ lao của trâu số 21, trâu số 22 chết tại trận

Trâu số 01 nện một đòn hổ lao vào trâu số 09 với sức nặng hàng tấn, trâu số 01 lộn ngửa một vòng, sau đó đứng dậy tiếp tục đánh thắng trâu số 09

Trâu số 01 nện một đòn hổ lao vào trâu số 09 với sức nặng hàng tấn, trâu số 01 lộn ngửa một vòng, sau đó đứng dậy tiếp tục đánh thắng trâu số 09

Trâu số 18 dùng đòn móc mắt, nhấc bổng trâu số 30 lên

Trâu số 18 dùng đòn móc mắt, nhấc bổng trâu số 30 lên

Hơn 1 vạn người dân và khách du lịch đã đến xem

Hơn 1 vạn người dân và khách du lịch đã đến xem

Ông Hoàng Đình Bình - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng ban Tổ chức đánh trống khai mạc trận chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2012

Ông Hoàng Đình Bình - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng ban Tổ chức đánh trống khai mạc trận chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2012

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất