Thông tin bất ngờ về nguồn gốc những đường chỉ tay của con người

Đường chỉ tay phát triển trong bào thai vào khoảng 12 tuần tuổi, nó thực chất là các nếp nhăn trên da, giúp tay có thể co duỗi, cầm, nắm đồ vật dễ dàng.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng