• Zalo

Thông qua Nghị quyết quy định cấp hàm Trung tướng, Thiếu tướng Công an

Thời sự Thứ Năm, 14/03/2019 12:06:00 +07:00

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng Công an.

Chiều 13/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32.

Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.

Trước đó, chiều 8/3, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 13 để thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sỹ quan Công an nhân dân (CAND) có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật CAND năm 2018.

Tại phiên họp, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt Ban soạn thảo trình bày tóm tắt Tờ trình số 02 ngày 18/1/2019 của Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành Nghị quyết quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sỹ quan CAND có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật CAND năm 2018.

ToLam

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. 

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khoá XIV, Luật CAND được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019; đối với quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng, phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp Tướng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng có hiệu lực thi hành  từ 11/1/2019.

Để triển khai thi hành Luật CAND năm 2018 nhằm bảo đảm chế độ, chính sách đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan CAND có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng, kịp thời động viên lực lượng CAND tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, việc ban hành Nghị quyết của UBTVQH quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sỹ quan CAND có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật CAND năm 2018 là cần thiết, cấp bách.

Mục đích của Nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng để thực hiện phong, thăng cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng CAND.

Dự thảo Nghị quyết gồm 3 điều: Điều 1 quy định chức vụ của sỹ quan CAND có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng; Điều 2 quy định chức vụ, chức danh của sỹ quan CAND có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành Nghị quyết.

Thường trực UBQPAN nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết với lý do như trong Tờ trình của Chính phủ. Đồng thời nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết nhằm bảo đảm thi hành các quy định về phong, thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trong CAND và bảo đảm tính khả thi, liên tục về quy định cấp bậc hàm cấp Tướng đối với các chức vụ, chức danh trong CAND.

Về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí Tờ trình và nội dung dự thảo Nghị quyết, đề nghị báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định.

Xuân Trường
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin