Thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng

Tin nhanh 24hThứ Hai, 11/01/2021 15:30:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản thống nhất với UBND TP Hải Phòng về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Thủy Nguyên. 

Bộ Nội vụ đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Sở Nội vụ Hải Phòng, các cơ quan liên quan và UBND huyện Thủy Nguyên đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn về thành lập thành phố để xây dựng hồ sơ, đề án đảm bảo đúng quy định.

Thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng - 1

Thủy Nguyên sẽ trở thành trung tâm hành chính - chính trị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, giải trí, giáo dục của TP Hải Phòng.

Theo Tờ trình của UBND TP Hải Phòng gửi Bộ Nội vụ báo cáo thống nhất chủ trương xây dựng Đề án trên, huyện Thủy Nguyên cơ bản đạt được 5 tiêu chuẩn về dân số, diện tích, số đơn vị  hành chính cấp xã trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội để thành lập thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với 1 tiêu chí về cân đối thu chi ngân sách trong tiêu chuẩn thứ 5 chưa đạt theo quy định, UBND TP Hải Phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND huyện Thủy Nguyên tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu trong năm 2021 phải đạt.

Huyện Thủy Nguyên hiện có 18/37 (48,7%) xã đạt tiêu chuẩn phường thuộc thành phố. Do vậy, trong quá trình thực hiện xây dựng Đề án, Hải Phòng sẽ thực hiện sắp xếp môt số xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên đảm bảo đạt tỷ lệ 65% trở lên là phường. 

Chủ trương xây dựng Đề án không làm tăng số lượng đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và biên chế hiện có của huyện Thủy Nguyên và giảm được đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 09 của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, xác định mục tiêu, nhiệm vụ thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên trở thành trung tâm hành chính - chính trị của TP Hải Phòng; trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, giải trí, giáo dục của TP Hải Phòng cũng như vùng duyên hải Bắc Bộ.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp