Thời sự

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: 'Báo chí buông lỏng công tác xây dựng Đảng sẽ mắc nhiều sai phạm'

Thứ Sáu, 06/12/2019 19:45:00 +07:00

Theo ông Võ Văn Thưởng, cơ quan báo chí nào buông lỏng, không quan tâm đúng mức tới công tác xây dựng Đảng thì cơ quan đó mắc nhiều sai phạm.

Phát biểu tại Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí diễn ra tại Hà Nội, ngày 6/12, ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo khẳng định, những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo chí phản ánh kịp thời đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thành tựu to lớn mà đất nước đạt được sau 30 năm đổi mới, thực tiễn sinh động của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm thông tin sai trái, thù địch.

vo_van_thuong_ferp

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo.

Thực tiễn hoạt động báo chí cho thấy, cơ quan báo chí nào quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, thì cơ quan đó hoạt động ổn định, ít có sai phạm. Cơ quan báo chí nào buông lỏng, không quan tâm đúng mức tới công tác xây dựng Đảng thì cơ quan đó mắc nhiều sai phạm trong cả công tác cán bộ, nội dung thông tin cũng như thực thi đạo đức nghề nghiệp”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí vẫn còn nhiều khuyết điểm, hạn chế, chậm được khắc phục.

Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng. Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy chậm đổi mới về nội dung, về phương pháp tiến hành còn hình thức, còn lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, chưa quan tâm đúng mức tới công tác tư tưởng, chưa dành thời gian thỏa đáng để giải quyết vấn đề tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Việc phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng còn chậm, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan báo chí.

Hiện tượng phóng viên, biên tập viên, người làm báo thiếu tu dưỡng, rèn luyện bị cám dỗ, sa ngã, đánh mất dũng khí, quên đi sứ mệnh, không dám đấu tranh với cái xấu, cái ác thậm chí còn cố bẻ cong ngòi bút, tiếp tay cho các hiện tượng tiêu cực trong xã hội” – ông Võ Văn Thưởng nói.

Để nâng cao chất lượng cũng như tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, cấp ủy, tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, tổ chức cho cán bộ đảng viên, biên tập viên, phóng viên quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương đường lối, điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bảo đảm mỗi cán bộ đảng viên, phóng viên, biên tập viên là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, luôn khắc ghi sứ mệnh của người làm báo, góp phần tích cực xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tư tưởng lý luận trong cơ quan để góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, nâng cao tính tư tưởng của các tác phẩm báo chí. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ cho cán bộ đảng viên, phóng viên, biên tập viên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, các cơ quan chủ quản cần chú trọng công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan báo chí. Tăng cường rà soát, kiện toàn hoạt động của các cơ quan báo chí cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; đẩy mạnh công tác, kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động của cấp ủy và tổ chức Đảng.

Trong cơ quan báo chí, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, đảng viên có vi phạm. Qua ý kiến của đại biểu, tôi cũng đặt hàng là phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy và tổ chức đảng trong các cơ quan. Trước hết là kiểm tra, giám sát trong việc thi hành Điều lệ Đảng. Bây giờ, tập trung một số cơ quan, đầu năm chọn ra khoảng 10 tổ chức Đảng, kiểm tra xem sinh hoạt Đảng có đúng không, định kỳ được chưa, một năm vắng mấy lần, có đóng đảng phí không, có sổ sinh hoạt chi bộ không, có nội dung riêng không hay nói 2 -3 câu rồi xong” – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đặt vấn đề.

Theo ông Võ Văn Thưởng,Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam chủ động định hướng, hỗ trợ các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí triển khai thực hiện quy hoạch, phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trong đó chú trọng tổ chức, công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người làm báo. Tiếp tục hoàn thiện về công tác Đảng liên quan đến tiêu chuẩn, bổ nhiệm cán bộ; chuẩn hóa độ tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ hoạt động báo chí, “nếu không có người 80 – 90 tuổi cũng làm Tổng biên tập”.

Ông cũng yêu cầu quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan báo chí nói riêng và ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức người làm báo nói chung; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác Đảng cho cán bộ làm công tác Đảng trong các cơ quan báo chí.

"Đã là đảng viên, phóng viên, đi tuyên truyền thì phải học và nắm chắc Nghị quyết", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói và yêu cầu các cơ quan chủ quản phối hợp với cấp ủy của cơ quan báo chí làm tốt hơn cơ chế kiểm tra, giám sát công tác Đảng trong cơ quan báo chí; chủ động ngăn ngừa các xu hướng không lành mạnh trong hoạt động báo chí.

Theo ông Võ Văn Thưởng, các cơ quan phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo các tổ chức Đảng của cơ quan chủ quản đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Trong đó tập trung vào một số nội dung về vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công tác báo chí, thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát triển đảng viên từ đội ngũ biên tập viên, phóng viên.

Đối với các cơ quan báo chí cần thực hiện nghiêm các quy định về công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Quản lý tốt hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, đặc biệt là các phóng viên, BTV, CTV tại các văn phòng đại diện thường trú. Người đứng đầu các cơ quan báo chí, đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng phải nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư cấp ủy với sai phạm của cán bộ, phóng viên ở đơn vị.

Có biện pháp xử lý, kỷ luật nghiêm khắc đối với những sai phạm. Cố gắng làm sao gắn trách nhiệm sai phạm đó với cơ quan chủ quản và với người đứng đầu của cơ quan báo chí, tránh trường hợp xử bao nhiêu phóng viên hết chuyện này đến chuyện khác nhưng lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản vẫn "bình chân như vại", coi chuyện đó là chuyện của người khác chứ không phải là chuyện của mình”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.

Kim Anh/VOV.VN
Bất minh cấp biển số VIP cho xe Lexus của doanh nghiệp: Công an kết luận thế nào?

19:41 06/12/2019

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông tin kết luận những lùm xùm xoay quanh bất minh cấp biển số 75A - 135.35 cho xe Lexus của một doanh nghiệp.

Quấn chăn ngủ cạnh bếp lửa, người phụ nữ Kon Tum chết cháy

19:36 06/12/2019

Để đối phó với thời tiết lạnh, bà Y Ng. quấn chăn nằm ngủ cạnh bếp lửa, ngọn lửa bén sang chăn, khiến người phụ nữ 51 tuổi này chết cháy.

Làm đường bằng rác thải xây dựng: Chủ tịch Nghệ An chỉ đạo xử lý, cấp dưới vẫn 'phớt lờ'

19:22 06/12/2019

Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý vụ việc đường Huỳnh Thúc Kháng thi công không đúng thiết kế, nhưng đến nay hơn 1 năm, 'cấp dưới' vẫn không xử lý dứt điểm.

Đóng giả 'ăn mày mặt đen' tung lên mạng xã hội để câu like ở Gia Lai

18:54 06/12/2019

Công an thị trấn Phú Thiên (tỉnh Gia Lai) vừa làm việc với người đàn ông đăng hình "ăn mày mặt đen" lên mạng xã hội facebook để câu like.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại huyện miền núi Nghệ An

18:12 06/12/2019

Ngày 6/12, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm và làm việc tại huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An).

Doanh nghiệp nào được cấp phép khai thác du lịch hang động lớn nhất thế giới - Sơn Đoòng?

17:48 06/12/2019

UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép cho Oxalis tiếp tục khai thác sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” đến hết năm 2030.

Thực hư 'ăn mày mặt đen' xuất hiện ở Yên Bái

17:46 06/12/2019

Theo lãnh đạo xã Xuân Ái (Yên Bái), người đàn ông mặt đen, tóc vàng đi ăn xin ở địa phương không giống với gã "ăn mày mặt đen" đang gây hoang mang dư luận.

Tìm kiếm bé trai 10 tuổi ở Hải Dương mất tích sau giờ tan học

17:38 06/12/2019

Bé trai 10 tuổi ở TP Hải Dương mất tích sau giờ tan học sáng 5/10, gia đình trình báo công an và tìm kiếm khắp nơi nhưng đến nay chưa có thông tin gì.

Phẫn nộ clip giúp việc xách ngược chân bé gái 13 tháng tuổi, quăng đi quăng lại như món đồ

17:10 06/12/2019

Clip ghi lại cảnh bé gái 13 tháng tuổi khóc thét khi bị người giúp việc bạo hành, xách ngược chân rồi quăng qua quang lại như món đồ khiến dư luận phẫn nộ.

Công an Hải Phòng truy tìm 'ăn mày mặt đen' tay cầm đầu gà, trừng mắt xin tiền

17:06 06/12/2019

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát thông báo đề nghị mọi người nếu phát hiện sự xuất hiện của "ăn mày mặt đen" thì báo cho cơ quan công an gần nhất.

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng