• Zalo

Thủ tướng đăng đàn trả lời về căng thẳng trên Biển Đông

Thời sự Thứ Tư, 18/11/2015 11:10:00 +07:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có báo cáo giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội.

(VTC News) - Sáng 18/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trả lời 24 câu hỏi của 18 đại biểu Quốc hội, trong đó có vấn đề căng thẳng trên Biển Đông.

Nội dung những câu hỏi gửi đến Thủ tướng tập trung vào vấn đề kinh tế - xã hội, chống tham nhũng, lãng phí và về vấn đề Biển Đông…

Trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tuấn Dũng đã trả lời trực tiếp chất vấn đại biểu Nguyễn Anh Sơn, Trương Trọng Nghĩa về các vấn đề liên quan đến tình hình căng thẳng trên Biển Đông.

Bên cạnh đó, 24 câu hỏi của 18 vị đại biểu Quốc hội được Thủ tướng lồng ghép trả lời trong bản báo cáo trước Quốc hội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tranh chấp chủ quyền, tình hình diễn biến phức tạp trên Biển Đông kéo theo ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã nhiều lần trình bày với Quốc hội quan điểm, lập trường, chủ trương với Đảng, Nhà nước ta là rõ ràng, nhất quán, cơ bản phù hợp và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực nhưng cũng còn không ít khó khăn thách thức.

“Chúng ta cần tiếp tuc kiên định, kiên trì thực hiện sáng tạo, hiệu quả các lập trường quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với các vấn đề này, các vấn đề đại biểu đã nêu ở hội trường”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.


Thủ tướng cũng nhấn mạnh 3 điểm quan trọng trong quan hệ với Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

“Chúng ta chân thành, làm hết sức mình để tăng quan hệ hợp tác, hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả lĩnh vực.

Tôi xin nhấn mạnh, đồng thời, chúng ta kiên quyết đấu tranh, bảo vệ  độc lập chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia theo đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước cũng như Hiến chương của Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế.

Nhất là công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, các cam kết  khu vực, nhất là DOC, tuyên bố ASEAN – Trung Quốc ứng xử của các bên liên quan trên Biển Đông”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Bên cạnh đó đồng thời, với phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho rằng phải tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu công tác đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Phải tăng cường khối đại đoàn kết, sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc; phải tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế về chân lý, lẽ phải của chúng ta.

Gìn giữ hòa bình, ổn định để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho xây dựng, phát triển, bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa của chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh thêm.
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chấp pháp Việt Nam
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chấp pháp Việt Nam 
Bên cạnh đó, các đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Lê Như Tiến, Trịnh Ngọc Phương, Võ Kim Cự chất vấn đề nghị Thủ tướng nói rõ nội hàm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những giải pháp mà Chính phủ đã và đang thực hiện.

Thủ tướng cho rằng đó là vấn đề có phạm vi rất rộng. Thủ tướng xin nhấn mạnh một số nội dung cụ thể như nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả theo quy luật kinh tế thị trường, phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhà nước sử dụng thể chế, luật pháp, các nguồn lực, công cụ điều tiết, cơ chế chính sách phân phối và phân phối lại để phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và bảo vệ môi trường.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo đảm dân chủ, quyền con người, quyền công dân; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất. Phân định rõ chức năng của Nhà nước và chức năng của thị trường.

Nhà nước tập trung tạo dựng môi trường và điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được tự do, sáng tạo trong đầu tư kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng, minh bạch trong kinh tế thị trường. Đồng thời, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện nội dung nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cho biết, Chính phủ đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, cơ chế chính sách phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát triển đồng bộ, hiệu quả các loại thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, bất động sản, lao động, khoa học công nghệ… theo hướng hiện đại; chú trọng các loại thị trường mới như mua bán nợ, công cụ tài chính phái sinh, cho thuê tài sản… Chủ động mở cửa thị trường phù hợp với các cam kết quốc tế gắn với nâng cao năng suất lao động và sức mạnh nội sinh của nền kinh tế. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường…

Các đại biểu Hà Sỹ Đồng, Trần Ngọc Vinh, Trương Trọng Nghĩa chất vấn đề nghị Thủ tướng cho biết về nội dung giảm nghèo đa chiều và các giải pháp mà Chính phủ sẽ triển khai thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, tính toán bước đầu, với chuẩn nghèo đa chiều, trong đó tiêu chí thu nhập là 700 nghìn đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900 nghìn đồng/người/tháng ở khu vực thành thị thì tỷ lệ hộ nghèo hiện nay khoảng 12%, tỷ lệ hộ cận nghèo khoảng 6% và dự kiến ngân sách để thực hiện các chính sách hỗ trợ đối tượng nghèo, cận nghèo năm 2016 tăng khoảng 15 nghìn tỷ đồng so với năm 2015.

Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương rà soát, xác định số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện trong năm 2016 gắn với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016-2020 vừa được Quốc hội thông qua.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn đặc biệt khó khăn, nhất là về đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sạch, y tế, giáo dục, phát triển ngành nghề, khuyến nông, khuyến lâm…Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực cho huyện nghèo, xã nghèo. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo nhanh, bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Về vấn đề lao động trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đây là vấn đề được đồng bào cử tri cả nước, nhất là người lao động rất quan tâm. Các đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Trần Ngọc Vinh, Võ Kim Cự đã chất vấn Thủ tướng về vấn đề này.

Theo Thủ tướng với cách tiếp cận người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong thương mại quốc tế nên trước hết họ phải được hưởng thành quả của quá trình này.

Theo cam kết trong Hiệp định TPP, chỉ riêng đối với Việt Nam là được có thời gian chuẩn bị là 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực (tức là khoảng 7 năm kể từ khi ký Hiệp định), các tổ chức của người lao động ở cấp cơ sở doanh nghiệp có thể gia nhập hoặc cùng nhau thành lập tổ chức của người lao động ở cấp cao hơn như cấp ngành, cấp vùng theo đúng trình tự đăng ký được pháp luật quy định một cách công khai, minh bạch.

Tôn chỉ, mục đích, trình tự, thủ tục thành lập và phương thức hoạt động của các tổ chức của người lao động ở cấp cao hơn này cũng phải tuân thủ đầy đủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với các quy định của ILO.

Thời gian chuẩn bị này là để Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức bộ máy quản lý để bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động. Việc đạt được một khoảng thời gian hợp lý nêu trên để chúng ta chuẩn bị là thể hiện thiện chí của các bên trong đàm phán và vị thế, uy tín của Việt Nam, nhất là trong việc thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế, trong đó có việc thực hiện tốt những quy định về lao động của ILO.

Sau khi Hiệp định TPP được cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Đối với nội dung về lao động trong Hiệp định, chúng ta sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật (có thể là Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) để thực thi nội dung về lao động trong Hiệp định, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và quy định của ILO.

“Việc thực hiện các cam kết về lao động trong Hiệp định TPP cũng chính là việc tiếp tục thực hiện các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mà Việt Nam là một thành viên. Và cũng không ảnh hưởng, không làm hạn chế địa vị pháp lý, vai trò, chức năng nhiệm vụ và tổ chức, hoạt động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Phạm Thịnh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục