• Zalo

Quốc hội quyết GDP năm 2011 tăng 7-7,5%

Thời sự Thứ Ba, 09/11/2010 05:48:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 8/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2011 với chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 7-7,5%, lạm phát không quá 7%.

(VTC News) - Chiều 8/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 với chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 7-7,5%, lạm phát không quá 7%.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm tới bằng khoảng 40% GDP; tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 tăng 10% so với năm 2010, nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu.

Các chỉ tiêu về xã hội bao gồm: tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,7 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài; mức giảm tỷ lệ sinh là 0,2‰; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn mới, riêng 62 huyện nghèo giảm 4%...

Trong các chỉ tiêu về môi trường, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 86%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 78%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 69%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 55%; tỷ lệ che phủ rừng 40%...

Để đạt được mục tiêu đề ra, Quốc hội yêu cầu Chính phủ tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đồng thời thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế mà trước hết là điều chỉnh cơ cấu đầu tư, bao gồm cơ cấu đầu tư trong từng ngành, từng lĩnh vực, cơ cấu nguồn vốn theo hướng giảm đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư.

Triển khai kịp thời các chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội và môi trường bức xúc. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

PV

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục