• Zalo

Kỳ họp Quốc hội dài nhất nhiệm kỳ làm được những gì?

Thời sự Thứ Bảy, 30/11/2013 06:45:00 +07:00

(VTC News) – Hiến pháp (sửa đổi) năm 1992, Luật đất đai (sửa đổi), và một số luật khác đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

(VTC News) – Hiến pháp (sửa đổi) năm 1992, Luật đất đai (sửa đổi), và một số luật khác đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

» Để Bộ trưởng thực hiện lời hứa: Cần chế tài nào?
» Hiến pháp mới sẽ được cụ thể hóa thế nào?
» Hiến pháp sửa đổi đề cao quyền lực của nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. (Ảnh: internet) 
Phát biểu tại phiên bế mạc chiều 29/11, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết, sau hơn một tháng làm việc tích cực, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII là kỳ họp đặc biệt quan trọng.


Quốc hội đã xem xét, thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2014, những năm còn lại của kế hoạch 5 năm, nhiều nội dung khác về công tác lập pháp, giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng của đất nước.

Về việc Quốc hội thông qua Hiến pháp (sửa đổi) năm 1992, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đánh giá: “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi)  lần này đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân; khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng ta, đồng thời thể hiện niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân với Đảng, yêu cầu mọi tổ chức Đảng và từng đảng viên phải luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình và luôn hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông báo, Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp, giao trách nhiệm cho Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị tổ chức thi hành hiến pháp, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp để cùng toàn dân bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trên mọi lĩnh vực trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cùng với việc thông qua Hiến pháp, tại kỳ họp này Quốc hội đã xem xét, thông qua 8 luật và cho ý kiến về 10 dự án luật khác. Việc ban hành các đạo luật, nhất là Luật đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan có các biện pháp hữu hiệu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; các cơ quan của Quốc hội tập trung giám sát việc thi hành pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan bảo đảm chất lượng, tiến độ chuẩn bị các dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

Quốc hội đã nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ nội vụ, Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông và Chánh án Tòa án nhân tối cao. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo bổ sung một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội; các Phó Thủ tướng và nhiều Bộ trưởng, Trưởng ngành khác đã tham gia giải trình làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, có kế hoạch triển khai thực hiện những điều đã cam kết trước Quốc hội và đồng bào, cử tri để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp sau. Quốc hội giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

"Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức hữu quan có kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm để các quyết định của Quốc hội được triển khai đồng bộ, toàn diện và có kết quả trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước." - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, bầu bổ sung một số chức danh các cơ quan của Quốc hội, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

» Để Bộ trưởng thực hiện lời hứa: Cần chế tài nào?
» Hiến pháp mới sẽ được cụ thể hóa thế nào?
» Hiến pháp sửa đổi đề cao quyền lực của nhân dân

Nam Minh

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục