• Zalo

Dành hơn 2 tháng "tìm” hộ nghèo trên toàn quốc

Thời sự Thứ Năm, 23/09/2010 11:27:00 +07:00

(VTC News)-Thủ tướng vừa yêu cầu tổng điều tra hộ nghèo toàn quốc, không để xảy ra tình trạng “sót” hộ nghèo và những hộ không nghèo lại có tên trong danh sách.

(VTC News) – Thủ tướng vừa yêu cầu tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc, không để xảy ra tình trạng “sót” hộ nghèo và những hộ không thuộc diện nghèo lại có tên trong danh sách của thôn, xã…

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 1752/CT-TTg yêu cầu tiến hành tổng điều tra hộ nghèo trên phạm vi toàn quốc phục vụ chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015.

Chỉ thị nêu rõ, do công tác tổ chức điều tra, rà soát và quản lý hộ nghèo ở một số địa phương, cơ sở chưa thật chặt chẽ nên vẫn còn để sót không ít hộ nghèo và những hộ không thuộc diện nghèo lại có tên trong danh sách của thôn, xã… - phần nào hạn chế hiệu quả thực hiện chương trình, chính sách giảm nghèo.

Sau 5 năm (2006 - 2010), tỷ lệ nghèo của cả nước đã giảm từ 20% năm 2006 xuống còn khoảng 9,45% năm 2010; bộ mặt nông thôn, nhất là vùng nông thôn miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc... đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Nhằm xác định chính xác đầy đủ hộ nghèo, tỷ lệ nghèo ở từng địa phương và trên cả nước là căn cứ quan trọng cho việc xây dựng, thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội của đất nước – Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ, UBND các tỉnh, TP tiến hành triển khai tổng điều tra hộ nghèo trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, tiêu chí mức chuẩn nghèo và cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 gồm:  tại khu vực nông thôn những hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4,8 triệu đồng/người/năm) trở xuống; tại khu vực thành thị những hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6 triệu đồng/người/năm) trở xuống.

Còn hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng; tại khu vực thành thị hộ cận nghèo thu nhập từ 501.000 - 650.000 đồng/người/tháng.

Thủ tướng yêu cầu, kết thúc cuộc tổng điều tra, từng thôn, bản, xã phải xác định được chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo, lập một danh sách duy nhất về hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý.

Cùng với đó, từng huyện, tỉnh, TP xác định được tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình.

Thủ tướng cũng yêu cầu, vào ngày 1/10 hàng năm, các địa phương phải tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để đảm bảo việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đúng đối tượng, kịp thời, phát huy tính nỗ lực vươn lên của người nghèo.

Thời gian tổng điều tra thực hiện từ ngày 21/9/2010 đến 30/11/2010.

Kiều Minh

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục