• Zalo

Thơ vui tiền và vợ

Thơ vui Thứ Ba, 06/10/2020 09:34:00 +07:00

Còn tiền nhỏ nhẹ hẳn hoi; hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa.

Còn tiền vợ nói líu lo

Hết tiền thì vợ hét, 'ho' suốt ngày.

Còn tiền vợ hiền như nai

Hết tiền vợ mắng như nài quản voi.

Thơ vui tiền và vợ - 1

 

Còn tiền nhỏ nhẹ hẳn hoi

Hết tiền vợ réo như còi hỏa xa.

Còn tiền thì vợ hiền hòa

Hết tiền vợ dữ như là chằn tinh.

Còn tiền vợ gọi "anh anh"

Hết tiền vợ gắt như chanh không đường.

Còn tiền tình thương mến thương,

Hết tiền vợ đạp rớt giường như chơi.

H.H (Sưu tầm)
Bạn có cảm nghĩ gì về "Thơ vui tiền và vợ" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp