Thiệt hại trên 700 tỷ đồng vì tôm hùm chết hàng loạt

Phó chủ tịch Phú Yên đánh giá đây là thiệt hại "khủng khiếp" khi đã có gần 770.000 con tôm hùm chết, tương đương 350 tấn, ảnh hưởng 502 hộ dân.

 Video: Tôm hùm chết hàng loạt, thiệt hại hơn 700 tỷ đồng

>>> Đọc thêm: Bọ biển giá 4 triệu đồng/con, soán ngôi 'vua hải sản' của tôm hùm

Bình luận