Thiết bị đeo tai thông minh giúp nghe hiểu mọi ngôn ngữ

(VTC News) - Xuất hiện thiết bị đeo tai thông minh giúp bạn nghe hiểu mọi ngôn ngữ.

 

Vũ Nguyên

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO