Thiết bị đeo tai thông minh giúp nghe hiểu mọi ngôn ngữ

(VTC News) - Xuất hiện thiết bị đeo tai thông minh giúp bạn nghe hiểu mọi ngôn ngữ.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế